Saturday, 27 October 2018

Senyales Ng Katawan Na Sinasabing May Problema Sa Iyong Kalusugan.Alamin


Bilang isang natural na response, ang ating katawan ay nagbibigay ng mga body signals kapag mayroong problema dito. At ang mga sintomas ay lumitaw na lamang bigla-bigla at saka rin mawawala ng di inaasahan.

Ngunit dapat maging alerto sa mga senyales na ito dahil maaaring patungo sa malalang karamdaman ang ibig sabihin ng mga ito. Kaya upang maiwasang mabalewala, ito ang mga senyales na pinapakita ng iyong katawan na dapat mong pagtuunan ng pansin.

1. Shaking / Panginginig ng mga kamay

Kadalasan akala ng karamihan na ang panginginig ng kamay ay dahil lang sa pasma. Ngunit maaaring senyales rin ito na mababa ang iyong blood sugar at kailangan ng iyong katawan ng protina partikular sa mga edad na 40 gulang pataas. Ang mga tremors na nararanasan ay pwede ring indikasyon ng stress.

2. Blurred vision

Hindi dapat binabalewala ang paglabo ng paningin. At habang tayo ay tumatanda, ang collagen sa ating mata ay maaaring magbuo-buo at magform ng mga shadows kaya nakakaranas ka ng paglabo ng mata o blurred vision.

3. Eye Twitching

Ito ay ang involuntary movement ng talukap ng mata. Maaaring maranasan ito minsan at pwede rin itong umulit-ulit. Ito ay maaaring senyales na dulot ng stress, pagkahapo, sobrang pagkonsumo ng caff3ine at kakulanga sa vitamin B12.

4. Cracking Joints

Habang tumatanda, ang mga buto at joints ay humihina. Kaya naman hindi magandang senyales ang magcrack ang mga ito at makaranas ng pagkirot. Kapag napansing may pamumula at pamamaga sa parteng nag-crack huwag nang mag-atubiling ipasuri ito sa doktor.

5. Heart palp!tations

Ito ay ang malakas at mabilis na pagtibok ng mga pulso at puso. Maaaring dulot ito ng stress, sobrang pag-inom ng kape, at ilang med!kasyon. At hindi ito dapat binabalewala dahil pwede rin itong senyales ng problema sa puso.

6. Paglitaw ng mga buk0l

Ang paglitaw ng mga buk0l o n0dules sa katawan ay hindi dapat binabalewala. Dahil ang mga ito ay maaaring maging isang maagang senyales ng c****r. Makakabuti kung ipasuri ito agad sa doktor at huwag basta basta uminom ng gam0t.

7. Paglitaw ng mga pasa

Ang pasa ay ang pagiba ng kulay ng balat na kulay "purple." Ang paglitaw ng mga ito ng hindi inaasahan ay posibleng senyales ng isang problema sa dug0.

source:facebook

0 comments

Post a Comment