Saturday, 24 November 2018

Paano mawawala ang pagsakit ng mga kasukasuan?? Alamin


Iba’t iba ang sanhi kung bakit tayo nakakaramdam ng pananak!t ng katawan. Tulad na lamang ng sobrang paggamit ng ating muscle sa mga pisikal na aktibidad, pagkakaroon ng pilay, at pamumulikat. Ang maling posisyon ng pagtulog, postura ng pag-upo, pagbubuhat ng mabigat ay siyang dahilan ng pagsak*t ng ating likod, balakang at leeg. At kapag namumulikat ang kamay, braso, hita, paa, dibdib at ang tiyan ay makakaramdaman ng biglaang paninikip, paninigas at matinding pananak*t sa ating kalamnan at walang tiyak na oras kung gaano ito katagal.

Marami sa atin ang nakakaranas ng sak*t ng balakang, likod, leeg at kung anu-ano pang parte ng katawan paminsan-minsan. Ano nga ba ang dapat na gawin para mawala o maibsan ang sak!t na nararamdaman sa ating katawan?

Ang artikulong ito ay makapagbibigay ng kaalaman sa mga mambabasa. Kaya patuloy lamang sa pagbasa para sa malaman ang mga tips kung paano maiibsan ang nararamdaman.


Narito ang mga nararapat na gawin para mawala ang pananak!t ng katawan na nararamdaman:

1. Maglakad at mag stretching tuwing umaga

Kung ang iyong gawain ay laging nakaupo at nanunuod ng telebisyon o di kaya naman laging naharap sa mga gadgets tulad ng laptop at computer ay maaaring ito ang maging sanhi ng pananak!t ng likod o balakang dahil ang mga ito ay hindi nakatutulong sa ating katawan at kalusugan. Kaya ang mainam na gawin ay mag-ehersisyo araw-araw. At sa pamamagitan ng paglalakad ay matutulungang pamalakas ang tono ng ating kalamnan at mabawasan pa nito ang stress na taglay ng ating katawan. Tiyak na makatutulong ito sa iyo at nakabubuti sa kabuuang kalusugan.

2. Mag-relax at magpahinga paminsan-minsan

Minsan dumadating sa punto na nagiging stressful sa trabaho, Kaya naman kailangan na bigyan ng pagkakataon ang sarili na makapagpahinga at ma-relax. Ang pananak!t ng leeg at ng balikat ay isang tanda na naiistress ang isang tao. Sa pamamagitan ng isang malaking buntung hininga ay mabibigyanng sapat na hangin ang ating baga na makatutulong sa pagginhawa ng ating pakiramdam. Makatutulong din ang pagtulog, pagmasahe at pagligo ng may aroma therapy oil para matanggal ang pagod at pananak!t ng katawan.

3. Magpamasahe ng isang beses sa isang linggo o isang beses sa dalawang linggo

Madalas na inaabuso ang katawan kaya ang nagiging resulta ay ang pananak!t ng kalamanan at iba’t ibang parte ng katawan. Hindi rin nabibigyan ng pagkakataon na mapahinga ang katawan kaya madalas na namumulikat, sumasak!t ang mga muscle. Kaya ang pagmamasahe ng regular ay tiyak na makatutulong sa iyo. Ang pagmamasahe ng marahan ay malaki ang maitutulong para mawala ang tensiyon sa katawan. Mapapaginhawa nito ng lubos ang pakiramdam.

4. Kumain ng leafy green vegetables

Minsan kapag nagmamadali ka sa trabaho na iyong gagawin, hindi ka nakakakain ng sapat. Madalas na ginagawa ay ang pagkain na lamang ng mga junk food, softdrinks at iba pang pag-kain na hindi naman nakakaganda ng kalusugan. At ang nangyayari ay walang lakas ang iyong katawan at nagagamit pa ito ng husto. Kaya ang resulta nananak!t ang katawan. Ang nararapat na gawin para maiwasan ito, Kumain ng gulay at prutas na may mataas na mineral para maibsan ang pananak!t ng katawan. Ang oat meal ay nagtataglay ng anti-inflammatory na nakatutulong rin sa pananakt ng katawan.

source:facebook

0 comments

Post a Comment